Educació Primària

L’objectiu en el nostre PEC és desenvolupar persones crítiques, participatives en la vida, amb personalitat, que aprenguin a triar amb criteris propis i organitzar la seva tasca, amb responsabilitat, autonomia i compromís per la feina. Per aconseguir tot això necessitem d’una metodologia oberta que respecti els ritmes d’aprenentatge de cada alumne i fomenti l’hàbit de l’esforç i superació.

L'etapa d'Educació Primària s'estructura en tres cicles:

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR