Preinscripció curs 2018-19

 

CALENDARI I HORARI DE SECRETARIA

PER LLIURAR LES PREINSCRIPCIONS 2018-19

                         

 

La presentació de les sol·licituds és del 13 al 24 d'abril de les 9h a les 13h. Els dijous també de 15h a 17h.

A més de la sol·licitud s'ha de portar:

-Original i fotocòpia del llibre de família

-Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare o tutor

-Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual del nen o nena

-Qualsevol altre document oficial i fotocòpia que acrediti els criteris de prioritat que al·legueu.