EDUCACIÓ INFANTIL

 

METODOLOGIA: COM HO FEM?

 

RACONS: és una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat d’interessos, de capacitats  i de ritmes d’aprenentatge de cada nen/a.

Les característiques més importants són:

  • ELS NENS/ES TRIEN  EL RACÓ ON VOLEN ANAR
  • ES RESPECTA EL SEU RITME DE TREBALL I  INTERESSOS
  • APRENEN TOT JUGANT
  • DESENVOLUPEN LA SEVA AUTONOMIA
  • APRENEN A ORGANITZAR-SE I A PLANIFICAR-SE  LA FEINA
  • L'ALUMNE ÉS EL PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE

 

 

TALLERS

Els Tallers fomenten l’aprenentatge inclusiu: tothom forma part d’un equip de treball i les activitats estan pensades perquè tots les puguin realitzar amb la col.laboració dels altres. Es tracta de sumar les aportacions per arribar a l’objectiu comú.

Agrupem els alumnes dels tres nivells del parvulari i cada grup realitza una activitat cooperativa amb la mestra corresponent, tot això permet:

  • EL TREBALL ENTRE IGUALS
  • L’INICIACIÓ AL TREBALL COOPERATIU
  • TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL