Organització del curs 2017-18
                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Sonia Colomer

Cap d'estudis: Paula Ramón                                                                                                     

Secretària: Carme Mir                                                                                        

 

Consell Escolar:

Presidenta: Sonia Colomer

Cap d’estudis: Paula Ramón

Representants dels Mestres:

Anna Alcalde, Margarita Caballero, Aurora Gil, Carme Rengel i Montserrat Obach.

Representants de pares i mares:                                                                                                        

Diego Belmonte, Albert Canal, Glòria Díaz, Antonio Domingo i Francisco Manuel Mesa.

Representant de l'AMPA: Esther Huete

Representant del Personal d'Administració i Serveis ( PAS): Arantxa Larraínzar

Representant de l'Ajuntament: Gemma Boix                                                                                                         

Secretària del Consell Escolar: Carme Mir

Data de Constitució:   el 12/12/2016

Claustre:

Anna Alcalde,  Margarita Caballero, Sonia Colomer, Núria Comellas, Verònica Costa,

Ester Febrero, Marta Fernández, Montse Fortí, Cristina García, Aurora Gil, Elisabet Gorjón,

Teresa Jiménez,  Sandra Marini,  Carme Mir, Montse Obach, Eva Ordoñez,

Imma Picón, Paula Ramón, Clàudia Redondo, Carme Rengel, Sara Rodríguez,

Laura Sala,  Sònia Sánchez, Alba Torrent       

 

Tutories:

Equip de mestres de P-3

P3 A: Carme Rengel                P-3B: Montse Colomines

  • Laura Sala (TEI)                                                                                                             

Equip de mestres de P-4

P4 A:  Alba Torrent                P-4B: Georgina Font/Elisabet Gorjón

  • Teresa Jiménez

Equip de mestres de P-5

P5 A: Sara Rodríguez                 P5-B: Mireia Álvarez/Aurora Gil

  • Imma Picón

Equip de mestres de Primer de Primària

Primer A: Núria Comellas     Primer B: Sandra Marini

  • Carme Mir                                          

Equip de mestres de Segon de Primària

Segon A: Yasmina Sánchez     Segon B: Ester Febrero

  • Eva Ordóñez

Equip de mestres de Tercer de Primària

Tercer A: Marta Fernández           Tercer B: Cristina García
  • Anna Alcalde

Equip de mestres de Quart de Primària

Quart A: Sonia Sánchez           Quart B: Noemí Soriano

  • Sonia Colomer

Equip de mestres de Cinquè de Primària

Cinquè A: Esther Sánchez            Cinquè B: Margarita Caballero

  • Paula Ramón

Equip de mestres de Sisè de Primària

Sisè A: Montse Obach     Sisè B: Montse Fortí

  • Judit Llovet

Especialitats:


Especialista de Música: Judit Llovet

Educació Especial: Anna Alcalde i Clàudia Redondo

Educació Física: Eva Ordoñez

Especialistes d’Anglès: Verònica Costa, Ester Febrero, Yasmina Sánchez i

Imma Picón.

 

PAS:

Tècnica d'Educació Infantil: Laura Sala

Vetlladora: Carme Sanguino

Logopeda: Maite Planas

Administrativa: Arantxa Larraínzar

Conserge: Juan

 

Serveis educatius integrats:

Psicopedagoga de l’EAP: Roger Llop

Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández.