Què volem fer?

Viure la diversitat de l’alumnat, les famílies i els mestres com a una riquesa que afavoreix l’equitat i contribueix a una major cohesió social.
Fomentar la inclusió com a valor a partir del reconeixement i el respecte de les diferències que hi ha entre els estudiants.
Formar un equip docent il·lusionat i amb una actitud investigadora amb el repte de millorar la qualitat d’ensenyament a les seves aules i perceptiu per adoptar noves estratègies que facilitin un aprenentatge inclusiu per atendre la diversitat.
Implicar activament a les famílies en la tasca educativa.