Cicle Mitjà

 

Com podem ajudar als nens i nenes perquè assoleixin les competències bàsiques al

Cicle Mitjà?

A la nostra societat necessitem persones capaces d’analitzar

críticament la informació i saber actuar. Per tant, cal distingir entre “aprendre”

informacions i adquirir coneixements que promoguin “ser competent”.

L’objectiu que ens proposem és que l’alumne utilitzi aquests

coneixements en la seva vida personal (i professional futura), quan hagi de

prendre decisions d’actuació o quan desitgi continuar aprenent.

Quina metodologia duem a terme?

Per poder desenvolupar les competències bàsiques utilitzem un

mètode interactiu que vol dir que l’alumnat és el centre de l’activitat: analitza la

demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip i pren decisions.

El mestre orienta i facilita el procés; crea situacions didàctiques i prepara

els materials, guia i orienta el treball en grup i individualment.

Treballem l’aprenentatge cooperatiu com un contingut més, on cal

ensenyar els alumnes de forma tan sistemàtica com ensenyem la resta de

continguts curriculars.

Amb aquesta metodologia pretenem que l’alumne arribi a plantejar-se

preguntes sobre el seu propi aprenentatge amb la finalitat que arribi a ser el

més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus

errors i trobant camins per superar-los.

El treball en grup suposa organitzar les tasques dels seus membres i

compartir resultats de les aportacions de cadascú amb l’objectiu d’obtenir un

resultat final a partir del contrast de punts de vista, la discussió i el consens.

El raonament d’un grup pot donar peu a altres raonaments que permeten anar

més enllà.

És una bona estratègia per atendre la diversitat ja que els

alumnes més experts actuen com a model en la planificació de tasques o en la

resolució de problemes i aquells que tenen més dificultat poden aportar les

seves capacitats, ja que hi ha un rol adaptat a cada alumne segons les seves

possibilitats d’aprenentatge.

  •  HO VAIG ESCOLTAR I SE’M VA OBLIDAR
  •  HO VAIG FER I HO VAIG ENTENDRE
  •  HO VAIG EXPLICAR I HO VAIG APRENDRE