Cicle Inicial Imprimeix

 

 

Per què treballem per racons al Cicle Inicial?

Respon a la filosofia del PEC (d’Escola Inclusiva), on es contempla la diversitat com a una riquesa i no com a una dificultat.

L’infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre ajuda i orienta individualment en el seu progrés.

Atenció a la diversitat: Es fa una programació multinivell (a cada racó hi ha diferents activitats en funció de la capacitat i ritme d’aprenentatge del nen/a).

Afavoreix el treball de les competències bàsiques que vol dir la capacitat que té el nen/a per resoldre amb èxit els problemes que se'ls hi presenten durant la seva vida,  ja siguin conceptuals, actitudinals o de valors.

La funció de les competències bàsiques és aconseguir que l’alumne s’adoni que l’aprenentatge a l’escola és útil per poder comprendre millor el món que l’envolta i poder interactuar amb ell.

.