Sortides

Les sortides són activitats que complementen, motiven i engresquen els aprenentatges dels infants. Per això, les sortides programades estan lligades amb les unitats didàctiques que es treballen a l’aula. Els infants comparteixen vivències amb els altres i amb els mestres i aprenen a respectar l’entorn i les persones que el formen.